Softball: The Oak Ridge War Eagles travel to Klein Forest to take on the Eagles